پ.ن1: تصویر شاه برخلاف ملکه نباید همراه با تاج باشد
پ.ن2: 20 سال طول می‌کشد تا سکه‌های طرح چالرز جای سکه‌های طرح ملکه را بگیرند
پ.ن3: با تغییر حکمدار در بریتانیا جهت پروفایل چهره حکمدار در پول‌ها عوض میشود

دیدگاهتان را بنویسید