🔹شماری از دانشجویان دختر دانشگاه بدخشان گفته اند: مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به‌دلیل عدم پوشش برقع، مانع ورود آنان به دانشگاه شده‌اند و دختران را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

🔹این دانشجویان امروز در برابر دانشگاه بدخشان تظاهرات کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید