گفته شده او در غرب کشور بازداشت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید