🔹 بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال 1352 میزان صادرات ایران، 47 درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌داد. امروزه این عدد به کمتر از 21 درصد رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید