🔹 در حالی که در سالهای اخیر، مسئله کرونا نگرانی جهانی بود اما حالا مسئله تورم به نگرانی جهانی تبدیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید