📝مدیرمسئول روزنامه هم میهن: در حالیکه قریب یک ماه است اینستاگرام فیلتر شده امروز دیدم یک پست غیر خبری را ۸ میلیون نفر فقط درعرض کمتراز ۴۸ ساعت گذشته دیده اند. یعنی تقریبا ده درصد جمعیت ایران!
سودی ناقابل برای تاجران VPN
آقایان عزیز! دردنیای امروز این نوع مدیریت وکنترل جواب نمیدهد.

دیدگاهتان را بنویسید