ما به جوانانمان آن عده‌ قلیل که گول خورده‌اند باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید، امروز روز پایان اغتشاشات است دیگر به خیابان نیایید، از جان این ملت چه میخواهید؟

دیدگاهتان را بنویسید