🔹چهارشنبه آمریکا و آلبانی در شورای امنیت جلسه‌ای غیررسمی در مورد ناآرامی‌های ایران برگزار خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید