دیگه چجوری نشون بدن با ایران و ایرانی مخالفن.

دیدگاهتان را بنویسید