توافقی که در شرف امضا بود ، ناگهان ترمزش را کشیدند، اکنون نه اروپا قدم به زمستان سرد گذاشت ، اروپا که دو ماه پیش به دنبال گاز ایران بود اکنون با توافق لبنان و اسرائیل و سرمایه گذاری در الجزایر حتی خود را از سایه LNG ، آمریکا هم بیرون آورده است.

و نرخ گاز نه تنها بالا نرفت که امروز به پایین ترین قیمت خود هم رسید.

دیدگاهتان را بنویسید