🔹ابراهیم فیاض ـ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره اتفاق برنامه «سند چشم‌انداز» در شبکه چهار سیما، اظهار می‌کند: در ابتدا قرار بود درباره اقتصاد و جامعه و سرمایه اجتماعی و کمی هم درباره مباحث روز بحث کنیم، بحث علمی هم بود و نه ایدئولوژیک، که یک باره صحبت بنده را قطع کردند. سپس یک نفر از بیرون آمد و در گوش من گفت میکروفن خراب است؛ بیایید بیرون!

🔹من در ابتدا از مسکن اجتماعی گفتم، از مسکن دانشجویی گفتم و همچنین عنوان کردم که دانشگاه فقط محل آموزش نیست، بلکه یک واحد اجتماعی است، که بعد، این اتفاق افتاد و آن فردی که پشت میکرفن بود (در گوش مجری) به شدت داد و قال می‌کرد.

🔹خدای خود را شاهد می‌گیرم که اکراه داشتم به برنامه بروم اما با توجه به اوضاع جامعه احساس کردم کمی صحبت کنیم تا قصه‌ها از قبل روشن شود اما می‌بینید که این اتفاق افتاد و اینگونه شد.

🔹بعد از این اتفاق به اتاق فرمان رفتم و گفتم که شما حق ندارید به یک استاد دانشگاه توهین کنید. استاد دانشگاه ناموس علم و ناموس دانشجویان است. آن کسی که این‌گونه به من می‌کند، به علم و فکر توهین می‌کند.

🔹پس از کلی معطلی در هوای سرد در ورودی سازمان صدا و سیما، دست آخر فردی با یک وانت بار ما را تا مقابل ساختمان استودیو برد که در استودیو هم آن اتفاق افتاد، برگشت هم تقریبا به همان شکل بود، آن هم با این شرایط جسمی که من دارم.

🔹 اگر توان دارند بیایند و در آنتن زنده انتقاد و بحث کنند. ما اگر به صدا و سیما می‌رویم نه به خاطر پول است و نه شهرت، به عنوان معلم می‌رویم که روشنگری کنیم. مگر چند استاد دانشگاه حاضرند به صدا و سیما بروند؟ ما شأن خودمان را داریم؛ کسی به ما توهین کند ما مثل خودشان برخود نمی کنیم، کار خودمان را می کنیم، هر قدر هم بخواهند با این روش‌ها ما را خرد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید