🔻 اخبار نفت: اسرائیل و لبنان، بعدازظهر امروز پنجشنبه، با میانجیگری آمریکا یک قرارداد مرزی دریایی امضا کردند تا امکان بهره برداری از ذخایر غنی از گاز دریای مدیترانه برای هر دو فراهم شود. این نخستین قرارداد تاریخ بین لبنان و اسرائیل است که در نقطه صفر مرزی با حضور مقامات دو طرف اما به صورت غیرمستقیم امضا شد.

🔻 الیاس بو ساب، مذاکره کننده ارشد لبنانی گفت این توافق که به مناقشه طولانی مدت مرزی در دریای غنی از گاز مدیترانه پایان می دهد، آغاز یک “عصر جدید” است.

🔻در حالی که اقتصاد لبنان در حال فروپاشی است، بیروت تعیین مرزهای دریایی در امتداد خط ۲۳ را فرصتی برای باز کردن قفل سرمایه گذاری خارجی و خارج شدن از بحران اقتصادی می بیند. عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به قرارداد با شرکت توتال فرانسه گفت: «مردم لبنان امید زیادی دارند که کشورشان به یک کشور تولیدکننده گاز تبدیل شود».

🔻اسرائیل هم با این قرارداد به دنبال تضمین های امنیتی بود تا با افزایش تولید گاز در کاریش، جایگزین بخشی از گاز روسیه در اروپا شود.

دیدگاهتان را بنویسید