سیل خروشان مردم معترض در بیش از ۴٠ شهر ایران با شدت در حال درگیری با نیروهای امنیتی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید