نظام ایران پهپاد هایی را در اختیار روسیه قرار داد و به روسیه کمک کرد تا از آنها برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت ها در اوکراین استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید