تصویری به تازگی توسط ناسا منتشر شده است که یک توده متان به طول حداقل 4.8 کیلومتر که از یک محل دفن زباله بزرگ، جایی که متان محصول فرعی تجزیه حاصل از زباله هاست، در جنوب تهران، گرفته شده توسط طیف‌سنج تصویربرداری مداری ناسا که برای مطالعات گرد و غبار موجود در هوا و تأثیرات آن بر تغییرات آب و هوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکیب پسماند آلی و خاک فشرده در نبود اکسیژن, باکتری های بی هوازی تنها در زمان کوتاه 40 تا 60 روز بیوگاز تولید میکند که با توجه به نوع پسماند مقدار متفاوتی از متان و دی اکسید کربن است.

در بسیاری از کشورهای جهان این میتواند یک روش تولید انرژی باشد حتی در مراکز بزرگ نگهداری دامها و یا کارخانه های تولید مواد غذایی نیز روشی برای تولید انرژی است.

اما این ابر متان بر فراز این محل دفن زباله بعلت عدم تفکیک شیرابه و در نظر گرفتن محلی برای خروج گاز بوجود امده است.

مدیریت سنتی پسماند یا همان دفن و رهاسازی آن یکی از مشکلات مهم الوده کننده آب و خاک در ایران است. 

دیدگاهتان را بنویسید