🔹 وضعیت ذخایر آبهای زیر زمینی در ایران و قطر و لبنان و اسرائیل، بدتر از هر جای دیگری در جهان گزارش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید