✍🏻علی مجتهدزاده نوشت:

🔺قوه قضائیه درباره «قتل» شیرین علیزاده باید به این موارد پاسخ دهد:

🔸چرا موضوع ٣۴روز پنهان ماند؟
🔸اگر او یک بسیجی بود باز ‌خبر پنهان می‌شد؟
🔸اقدام دادستان در این خصوص چه بوده؟
🔸چه تحقیقاتی برای شناسایی قاتل انجام شده؟
🔸پرونده کجا تشکیل شده و در چه مرحله‌ای است؟

دیدگاهتان را بنویسید