🔹 تروریست های روسی چنان شرایط سختی را برای کارگران انرژی ما ایجاد کرده اند که هیچ کس در اروپا تا به حال ندیده و با آن مواجه نشده است. چنین تهدیدهایی وجود نداشت که متخصصان ما اکنون مجبور به غلبه بر آن باشند. و با عزت بر آنها غلبه می کنند.

🔹 مهم نیست دشمن چه کند، وظیفه ما این است که نقشه های او را بشکنیم و از اوکراین محافظت کنیم. و این فقط وظیفه یک نفر نیست، بلکه نه تنها به کارگران انرژی یا هر کس دیگری مربوط می شود. مصرف آگاهانه انرژی اکنون برای همه اوکراینی ها مورد نیاز است. لطفاً طرح خود را برای محدود کردن مصرف برق در حالی که کسری در سیستم انرژی عمومی وجود دارد انتخاب کنید.

🔹 شدیدترین نبردها در منطقه دونتسک است: جهت باخموتسکی، آودییوکا. دیوانگی فرماندهی روسیه اکنون بیشتر در آنجا قابل مشاهده است: آنها روز به روز برای ماه ها مردم را به سمت مرگ می برند و حداکثر قدرت حملات توپخانه را در آنجا متمرکز می کنند. همه سربازان ما که در این جهت در منطقه دونتسک موقعیت دارند، صرفاً قهرمان هستند.

🔹 به طور کلی، ما در حال تقویت مواضع خود در همه جا در جبهه هستیم، توانایی اشغالگران را کاهش می دهیم، لجستیک آنها را از بین می بریم و خبرهای خوبی برای اوکراین آماده می کنیم.

🔹 به هر حال، تعداد کل هلیکوپترهای سرنگون شده روسی در حال حاضر به 250 فروند می رسد. اشغالگران روسی قبلاً به همان اندازه تجهیزات – هوانوردی و غیره – را از دست داده اند که اکثر ارتش های جهان به سادگی ندارند و هرگز نخواهند داشت. روسیه نمی تواند این خسارات را جبران کند. من از همه رزمندگان خود برای چنین غیرنظامی کردن تدریجی و غیرقابل برگشت دشمن تشکر می کنم.

🔹 امروز به دلیل جلوگیری عمدی روسیه از صادرات مواد غذایی ما، تعداد کشتی‌هایی که منتظر فرصت برای انجام تعهدات قراردادی هستند در حال حاضر 175 کشتی است. قیمت محصولات اساسی در قاره های مختلف – هم در آفریقا و هم در آسیا و اروپا. اگر به هر حال، روسیه در سناریوی منفی موفق شود، به یک بحران مهاجرتی جدید در مقیاس بزرگ ختم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید