صادق زیباکلام نوشت:

🔺️ایکاش اصولگرایان می‌توانستند به جامعه نشان دهند که حجاب اجباری چگونه مانع از فساد می‌شود؟

🔹️مخالفت جناب آقای دکتر «علی مطهری» با برداشتن حجاب اجباری از یکسو و ایضاً اعتراض‌شان به اختلاط دانشجویان در سالن‌های غذاخوری در دانشگاه‌ها و ارتباط‌دادن هر دو این‌ها با فساد و فحشا، نه نخستین‌بار بود که بیان می‌شد، و نه آخرین‌بار آن خواهد بود. در همان جلسۀ اساتید دانشگاه هم ایشان در خصوص حجاب مطلبی گفتند که من بخودم تلقین کردم که مزاح کردند و جدی نبودند. فرمودند که اصرار بسیاری از مردان در مخالفت با حجاب اجباری بواسطۀ آن است که می‌خواهند زنان را بیشتر ببینند. مواضع سیاسی بکنار، اساساً ایشان بی‌حجابی را مترادف با گسترش و رواج فساد و فحشا می‌دانند. با همان مبانی، ایشان اختلاط دانشجویان پسر و دختر در سلف‌های دانشگاه‌ها را هم مترادف با بی‌بندوباری و اشاعۀ فساد می‌دانند. که البته جدای از دکتر مطهری، بسیاری از اصولگرایان دیگر هم اینگونه می‌اندیشند. با این تفاوت که معمولاً اصولگرایان به مابقی الزامات حقوق فردی و مدنی هم چندان باوری ندارند. درحالی‌که ما بارها شاهد اتخاذ مواضع مردمی از سوی دکتر مطهری بوده‌ایم.

🔹️من هرگز این استدلال اصولگرایان را که برداشتن حجاب اجباری، یا اختلاط محل کار، آموزش یا نهارخوری چگونه باعث ازدیاد فساد و فحشا می‌شود، نتوانسته‌ام درک کنم. می‌توان پرسید که در مقایسه با ایران قبل از انقلاب، که حجاب اجباری نبود، آیا اجباری کردن حجاب بعد از انقلاب، آن‌گونه که دکتر مطهری‌ها باور دارند، باعث کاهش فساد و فحشا به‌نسبت گذشته شده؟ آیا میزان فساد اخلاقی در جوامع غربی که حجاب در آن‌ها اجباری نیست، خیلی بیشتر از جامعۀ ما است؟ ایکاش طرفداران حجاب اجباری نه با چماق گشت ارشاد، بلکه با تحقیق و مطالعه می‌توانستند نشان دهند که آیا بقول ریاضی‌دانان اهل آمار، «هیچ ارتباط معنا داری» میان حجاب اجباری و فساد و فحشا اساساً وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید