ویدیو ها از خروش مردم غیور در سراسر ایران. امشب طوفانی ترین شب اعتراضات در ایران است

جمهوری اسلامی به پایان سلام کن. این بار فرق می کند. انقلاب تا رسیدن به آزادی، شبانه روزی ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید