وزیر خارجه آمریکا:

🔹مقامات ایرانی باید به حرف معترضان گوش دهند نه اینکه به آنها شلیک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید