🔹طبق گفته شاهدان عینی، تروریست با خودرو پژو به سمت حرم شاهچراغ رفتند و از در ۹ دی وارد شدند و خادم‌ها و زوار آن ورودی را به رگبار بستند.

🔹طبق یک‌سنت قدیمی شب‌های پنجشنبه بسیاری از مردم شیراز برای زیارت به حرم شاهچراغ می‌روند

احتمال دست داشتن سپاه در این عملیات برای دور کردن افکار عمومی از اعتراضات بسیار بالاست.

دیدگاهتان را بنویسید