محمد درویش نوشت:

از شیخ بهایی پرسیدند
خدا را در کجا یافتی؟
فرمود: در قلب کسانی که بی دلیل
مهربانند.

قدرِ این مهربانی و همبستگی ایرانیان را می‌دانم. ما نشان دادیم که ملتی زنده هستیم که به رغم شدیدترین تنگناهای اقتصادی، هنوز قلب‌مان از مظلومیت مرگ یک دختر جوان که مهمان ما تهرانی‌ها بود، خون می‌گرید.

دیدگاهتان را بنویسید