این اتفاق سرآغاز بحران در کلیت نظام بانکی خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید