🔹زندان بوشهر، آکادمی راوین و شرکت سامانه گستر سحاب پرداز سه نهادی هستند که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

فهرست کامل تحریم‌ها به شرح زیر است:
سید‌حشمت الله حیات الغیب،هدایت‌الله فرزادی مورد فتحی ،فرزین کریمی
محمد کاظمی ،حسین مدرس خیابانی،محمد حسین خسروی ،سید مجتبی مصطفوی ،عباس نیلفروشان ، محمدرضا استاد حیدر پسندیده ،مرتضی پیری ،احمد شفاهی

🔹زندان بوشهر
🔹اکادمی راوین
🔹شرکت سامانه گستر سحاب پرداز

دیدگاهتان را بنویسید