دولت هیچ‌وقت اینترنت را قطع نکرده، بلکه بری پیام‌رسان ها را فیلتر کرده!
به دنبال ریشه‌های خشم هستید؟ به همین سادگی در دوربین نگاه می‌کنید و دروغ می‌گویید، در حالی که هشتاد و اندی میلیون نفر شاهدند که بارها اینترنت را قطع کردند.

دیدگاهتان را بنویسید