عمران بصیری تحلیلگر بازار :

ارزش ‎بورس روزی که کابینه آقای رئیسی از مجلس رای اعتماد گرفت۶۲۰۰ همت یا بعبارتی۲۲۴میلیارد دلار بوده
بعد از۱۴ماه ارزش ‎بورس به ۴۶۴۲همت یعنی۱۴۱میلیارد دلار رسیده است
یعنی سهامداران بورسی بعد از۱۴ماه از روزی که بازارشان قرار بود اولویت اول باشد!،۲۵٪ ریالی و ۳۷٪دلاری زیان داشته اند!!!

دیدگاهتان را بنویسید