🔹کارآفرینان جوان در آلمان بیشتر از قیمت انرژی و مواد اولیه دغدغه کمبود نیروی کار را دارند

🔷️ طبق نظرسنجی از 933 عضو کلوب بازرگانان جوان آلمان در اکتبر 2022، کمبود شدید و فزاینده متخصص در آلمان به موضوع پیچیده‌تری نسبت به قیمت انرژی و مواد اولیه تبدیل شده است. WJD پیش‌تر در ماه اوت یک طرح پنج ماده ای را برای جبران نیروی کار متخصص ارائه کرده بود. در برنامه‌های وزیر کار آلمان قوانین جدید مهاجرت، عدم ایجاد موانع و در عوض تسهیل و دیجیتالی‌ شدن فرآیندهای رسمی مانند صدور روادید از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.

🔷️ در این آمار 52.3 درصد از نگرانی‌های افراد به کمبود نیروی کار، 45.9 درصد از دغدغه کارآفرینان مربوط به بحران انرژی و  39 درصد از نگرانی این گروه به مشکلات دریافت مجوز کار مرتبط است.

دیدگاهتان را بنویسید