بلد گفته: «با امنیتی شدن فضا و برخی برخوردها تردید دارد که بتواند از حقوق کاربران حفاظت کند.»
بدیهیست این برخوردهای امنیتی با همه نقشه‌ها و مسیریاب‌های ایرانی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید