🔹 به گزارش آنکتاد، میزان سرمایه گذاری خارجی در امارات بیش از 20 میلیارد دلار است. این آمار در عربستان به 19 و در ترکیه به 12 میلیارد دلار می‌رسد. میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران تنها یک میلیارد دلار است که حتی از ترکمنستان هم پایینتر است.

🔹 آنکتاد‌، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد است که به اختصار UNCTAD نامیده می‌شود. (منبع)

دیدگاهتان را بنویسید