یک نفر با تبار کشوری که مستعمره بریتانیا بود، نخست‌وزیر بریتانیا شد!

دیدگاهتان را بنویسید