آنها در پرواز قطر به سیدنی بودند ، اما قبل از حرکت آنها را از هواپیما خارج کردند، به آنها گفتند که برهنه شوند و داخل واژن خود را نشان دهند. ساعتی قبل یک نوزاد رها شده در یکی از توالت های فرودگاه پیدا شد. در قطر، زایمان خارج از ازدواج جرم است ، بنابراین کارکنان فرودگاه تصمیم گرفتند آن دختران را بررسی کنند تا ببینند آیا آنها قبل از پرواز زایمان کرده‌اند یا خیر. معلوم شد که زایمان نکرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید