🔹در حالی که رسانه‌های بی‌اثر و بی‌خاصیت حکومتی در ایران از عنوان انگلیس و دولت انگلیس برای نامیدن دولت پادشاهی متحد استفاده می‌کنند، بسیاری از متخصصان حوزه بریتانیا نیز تحت تأثیر این جریان ارتجاعی که کج فهی را در جامعه رواج می‌دهد فهم درستی از سیاست و حکومت در بریتانیا و پادشاهی متحد به دست نخواهند آورد.

جریان دروغ و ارتجاع کوشیده است تا از طریق جعل و دروغ و تحریف ذهن متخصصان و پژوهشگران ایرانی را از فهم مسائل بین المللی بابدارد و یکی از همین موارد به صورت مکرر در خهبرگزاری معلوم الحال فارس و اخیرا نیز ایرنا مشاهده شده است که از نام دولت انگلیس استفاده می‌کنند.

این در حالی است که از سال ۱۷۰۷ کشوری به نام کشور انگلیس که صاحب قدرت سیاسی و دولت باشد وجود ندارد و بر اساس قانون قدرت سپاری ناحیه سیاسی انگلیس تنها واحدی است که پارلمان محلی و دولت محلی نیز ندارد؛ در حالی که سه واحد سیاسی دیگر هم دارای پارلمان و هم دولت محلی هستند.

یکی از اعتراضات برخی کمپین‌های انگلیسی نیز این است که چرا سه واحد سیاسی دیگر باید برای انگلیس تصمیم بگیرند در حالی که انگلیس نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم بگیرد.

به همین منظور جنبش مک کی در سال ۲۰۰۹ برای حق تصمیم گیری برای انگلیسی‌ها در مسائل انگلیس به راه افتاد.

به همین دلیل است که کارشناسان ایرانی در مسائل اسکاتلند گاف می‌دهند، در ایرلند شمالی چیزی نمی‌فهمند و در مورد دولت و حکومت در بریتانیا هم وضعشان این است.

رسانه‌ای که جعل و دروغ را ترویج بدهد و ذهن متخصصان را در خصوص مسائل منحرف کند یکی از بزرگترین جریان‌های ضد منافع ملی است./مطالعات بریتانیا

دیدگاهتان را بنویسید