انفجار در خارج از فرودگاه حامد کرزی کابل و کشته شدن بیش از ۷۰ نفر ؛ داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت

به گزارش CNN فارسی ؛به گفته منابع محلی این انفجار در دروازه کمپ باران فرودگاه…

ادامه مطلبانفجار در خارج از فرودگاه حامد کرزی کابل و کشته شدن بیش از ۷۰ نفر ؛ داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت

گزارش زنده از آخرین روز بررسی صلاحیت های وزرا رئیسی ؛ حضور رئیس جمهور برای آخرین دفاعیات از کابینه در بهارستان

*سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: در وقت باقی مانده جلسه عصر مجلس رئیس جمهور به دفاع…

ادامه مطلبگزارش زنده از آخرین روز بررسی صلاحیت های وزرا رئیسی ؛ حضور رئیس جمهور برای آخرین دفاعیات از کابینه در بهارستان