به گزارش CNN فارسی ، هزارپا‌ ها نوعی از بند‌پایان هستند که دارای دوجفت پا در هر بخش از بدن هستند. دانشمندان تاکنون ۱۴ هزار نوع از هزارپا‌ یان را شناسایی کرده‌اند.

هیچ یک از هزارپایانی که تاکنون شناسایی شده‌اند دارای هزار پا نبوده‌اند و رکورددار در بین این بند‌پایان دارای ۷۵۰ پا بوده است.

حال به گزارش مجله ساینتیفیک رپورتز، پاول مارک و تیم تحقیقاتی‌اش از دانشگاه ایالتی و موسسه پلی تکنیک ویرجینیا واقع در شهر بلکسبرگ آمریکا، هزارپایی را کشف کرد‌ه‌اند که یک هزار و ۳۰۶ پا دارد.

به گزارش این مجله چهار هزارپایی که بیشتر از هزار پا دارند در عمق ۶۰ متری یک سوراخ در استرالیا کشف شده‌اند.

دانشمندان بر این کشف جدید نام علمی “اویمیلیپس پرسفون”  (Eumillipes persephone) را گذاشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید