به گزارش CNN فارسی مطالعه گروهی از محققان دانمارکی نشان می‌دهد تغییرات اقلیم و افزایش دما به شکل منفی روی خواب انسان اثر دارد و تا پایان قرن ۲۱ میلادی بین ۵۰ تا ۵۸ ساعت از میزان خواب افراد کم می‌شود.

بیشتر مطالعات انجام‌شده در مورد تاثیر تغییر اقلیم بر زندگی انسان بیشتر در مورد تاثیرات اقتصادی و اجتماعی سلامت گسترده است. با وجود این، تغییر اقلیم می‌تواند تاثیر زیادی بر فعالیت‌های روزانه انسانی از جمله جمع کثیری از بازخوردهای روانشناختی، رفتاری و فیزیولوژی داشته باشد.

پژوهشگران دانشگاه کپنهاگ دانمارک در مطالعه‌ای که اخیرا گزارش کاملی از آن در نشریه یک زمین (One Earth) منتشر شده است، نشان دادند افزایش دما به شکل منفی روی خواب انسان ها اثر می گذارد.

این محققان گزارش کردند که تا سال ۲۰۹۹ میلادی دما به احتمال زیاد ۵۰ تا ۵۸ ساعت از میزان خواب سالانه هر فرد را کاهش می دهد.

کلتون ماینور نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه کپنهاگ در این زمینه گفت: یافته های این مطالعه نشان می دهد که ممکن است خواب به عنوان روندی بازگردانده سلامت و کارآیی انسانی به دلیل افزایش دما کاهش یابد.

وی افزود: ما در این مطالعه شواهد دست‌اول در مقیاس جهانی به دست آوردیم که دمای گرم‌تر از حد متوسط خواب انسان را کاهش می‌دهد، این کاهش ابتدا با تاخیر در زمان به خواب رفتن افراد در فصل گرم آغاز می‌شود و با زمان برخواستن از خواب پیشرفت می‌کند.

پژوهشگران برای انجام این مطالعه از داده های جهانی گردآمده از مچ‌بندهای بررسی روند خواب استفاده کردند. این داده ها شامل هفت میلیون سابقه خواب شبانه از بیش از ۴۷ هزار فرد بزرگسال در ۶۸ کشور در همه قاره های جهان غیر از قطب جنوب بود. اندازه هایی که از روی مچ بند به دست آمده و در این مطالعه استفاده شد با اندازه های مستقل خواب و بیداری هماهنگ بود.

این مطالعه نشان داد که در شب های بسیار گرم وگرم تر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد، میزان خواب به طور متوسط تا ۱۴ دقیقه کاهش می یابد. میزان احتمال خوابیدن کمتر از هفت ساعت نیز با افزایش دما، بیشتر می شود.

ماینور نویسنده ارشد این مطالعه تاکید کرد: بدن انسان تا حد زیادی توانایی تطبیق درجه حرارت مرکزی بدن را دارد. با وجود هر شب بدون اینکه ما متوجه شویم گرما از مرکز بدن به محیط پیرامونی با منبسط شدن رگ های خونی و افزایش فشار خون به دست ها و پاها منتقل می‌شود، برای اینکه بدن ما گرما را منتقل کند محیط پیرامون باید خنک تر باشد.

محققان در مطالعه فعلی پی بردند افراد در شرایط زندگی عادی بسیار راحت تر با محیط بیرونی سردتر تا محیط گرم تطبیق می یابند. دمای گرم تر بیرونی در فصل ها و جغرافیای مختلف و در اقلیم های گوناگون به طور معمول و مستمر موجب کاهش میزان خواب می شود و هر چه هوا گرم تر شود، میزان خواب افراد نیز بیشتر کاهش می یابد.

این پژوهشگران قصد دارند در آینده با همکاری دانشمندان حوزه اقلیم در سطح جهانی و کارشناسان خواب و ارایه دهندگان فناوری حوزه تحلیل های رفتاری و خواب را به دیگر جمعیت ها و بافت های جمعیتی گسترش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید