به گزارش CNN فارسي ، شایعات در مراسم رژه روز پیروزی افزایش یافت، زمانی که رئیس جمهور روسیه با یک پتو بر روی پاهای خود دیده شد. آن هم در حالتی که نیروهای نظامی مسن و بازنشسته در کنار او بدون پوشش اضافی دیده شدند.  در این بین شایعاتی مطرح شد که پوتین با گرفتن دستش لرزش را کنترل می کند.

همچنین بنابر گزارش ها گفته می شود که پوتین در این مراسم سرفه های متعدد داشته است.

حرکت پوتین به سمت تریبون نیز مورد توجه قرار گرفت که رئیس جمهور روسیه را با حالت لنگیدن نشان می داد.

دیدگاهتان را بنویسید