به گزارش CNN فارسی ، پس از آن، این زن مجبور به انجام چندین عمل جراحی شد و در نهایت به دلیل گسترش عفونت، پایش را بالای زانو قطع کردند. وکلای مدافع می گویند که جونز در شش سال گذشته روی ویلچر نشسته است و مجبور بوده به فرزندان بالغ خود تکیه کند.

آوریل جونز می خواهد از این پول برای خرید پای مصنوعی استفاده کند، خانه خود برای استفاده از ویلچر مناسب تر کند و هزینه های پزشکی خود را پرداخت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید