به گزارش CNN فارسي ، در ایران نهادی تحت عنوان ستاد استهلال مسئولیت رویت ماه را در شب آخر رمضان برای تعیین عید فطر دارد. این نهاد به دستور علی خامنه‌ای و پس از شروع رهبری او آغاز به کار کرد. بر پایه برخی گزارش‌ها ستاد استهلال بودجه‌ای حدود ۱۴ میلیارد تومان در اختیار دارد و تنها وظیفه آن رصد ماه شوال است.

تعطیلی رسمی عید بر مبنای تعیین آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی است و دست بالای او را در اختیارات مذهبی نشان می‌دهد.

با این حال از آنجا که بر اساس احکام فقه شیعه مقلدان باید از نظر مرجع خود درباره عید فطر تبعیت کنند، برخی مراجع در مواردی روزی متفاوت با نظر خامنه‌ای درباره عید فطر ابراز کرده‌اند.

امسال هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نظری مغایر با رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه را روز عید فطر اعلام کرد و نماز عید هم به امامت او در زاهدان خوانده شد.

محمدصادق روحانی از مراجع قم هم ظهر دوشنبه اعلام کرد که رویت ماه شوال بر او ثابت شده و او هم برای مقدان خود این روز را عید اعلام کرد.

بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی این اختلاف‌ نظر در تعیین روز عید را با توجه به ابزارهای مدرن رصد آسمان غیرمنطقی و ناموجه توصیف کرده‌اند.

امسال فقط ایران نبوده که روز تعطیلی رسمی عید فطر را متفاوت با بسیاری از کشورهای اسلامی اعلام کرده، بلکه طالبان هم روز عید در افغانستان را یکشنبه اعلام کردند.

چنین اختلافی برای مراودات میان کشورهای اسلامی از نظر هماهنگی در تقویم قمری هم دشوار خواهد بود.

علاوه بر این، بسیاری از کاربران در ایران اعتراض کرده‌‌اند که افتادن تعطیلی روز عید فطر به سه‌شنبه، برنامه‌های آنها را برای سفر یا فعالیت‌های دیگر به‌ هم ریخته است.

دیدگاهتان را بنویسید