به گزارش CNN فارسي ، یکی از عوامل متواری ضد انقلاب حین فرار از کشور دستگیر شد” از بازداشت نرگس منصوری خبر داد.

او “هنگام خروج غیر قانونی از مرزهای زمینی کشور” دستگیر شد.

دیدگاهتان را بنویسید