به گزارش CNN فارسي ، مجید ارجونی گفت: به دلیل بروز طوفان شن و تجمع ماسه در مسیر قطار زاهدان – کرمان چرخ قطار از ریل خارج شد که هیچ گونه خسارت جانی در برنداشت.

وی افزود: این حادثه در منطقه شوره‌گز روی داده و قطار متوقف شده است.

وی گفت: در حال تلاش برای بازگردان قطار به ریل ادامه دارد ضمن اینکه مسافران با اتوبوس به مقصد اعزام می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید