روز گذشته در تهران یک نئاندرتال در اتوبوس مردم را برای حجاب اجباری مورد آزار و خشونت قرار می‌داد، که توسط مردم از اتوبوس به بیرون انداخته شد (فیلم زیر) این زن که در اتوبوس مردم را برای حجاب اجباری مورد آزار و خشونت قرار می‌داد، که توسط مردم از اتوبوس به بیرون انداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید