به گزارش CNN فارسي ، ایگور کریلوف رئیس نیروهای حفاظت از تشعشع، مواد شیمیایی و بیولوژیک روسیه روز چهارشنبه گفت: وزارت دفاع روسیه مدارک و شواهدی در اختیار دارد که پنتاگون آزمایش‌هایی بر روی شهروندان اوکراینی در بیمارستانی روانی در نزدیکی خارکف انجام می‌داده است.

کریلوف گفت: در ژانویه ۲۰۲۲، اتباع خارجی که آزمایش‌ها را انجام می‌دادند، فوراً تخلیه شدند و تجهیزات و موادی که استفاده می‌کردند به مناطق غربی اوکراین منتقل شدند.

وی گفت: بر اساس اسناد به دست آمده در این بیمارستان آزمایش‌های بیولوژیک بر روی بیماران انجام می‌شده است. وی همچنین از مشارکت شرکت‌های دارویی فایزر و مدرنا برای تحقیق درباره بیماری کرونا در خاک اوکراین خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: رهبران حزب دموکرات ایدئولوژیست‌های اصلی فعالیتهای نظامی و بیولوژیکی آمریکا در اوکراین هستند که به طور مستقیم از بودجه‌های دولتی برای آزمایش‌های مخفی بیولوژیک در اوکراین استفاده می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید