به گزارش CNN فارسی اقتصاد سعودی طی چهار ماه اول سال جاری با رشدی ۹٫۶ درصدی بیشترین رشد از سال ۲۰۱۱ را شاهد بوده است.

سازمان ملی آمار سعودی یک‌شنبه ۱ می گزارش داد، تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به بالاترین نرخ رشد طی ۱۰ سال گذشته دست یافته است.

بخش مهمی از رشد کنونی به بخش نفت مربوط می‌شود که طی ده سال اخیر ۲۰٫۴ درصد رشد نشان می‌دهد. بخش غیر نفتی نیز طی چهار ماه اول سال ۲۰۲۲ به نسبت ۳٫۷ درصد رشد داشته است.

بخش خدمات دولتی نیز در دوره مورد نظر شاهد رشد ۲٫۴ درصدی بوده است.

در گزارش سازمان ملی آمار سعودی آمده که تولید ناخالص ملی در چهار ماه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۲٫۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بخش نفت در دوره مذکور ۲٫۹ درصد و بخش غیر نفتی ۲٫۵ درصد رشد و بخش خدمات دولتی ۰٫۹ درصد کاهش رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید