به گزارش CNN فارسي ، یک روحانی وابسته به حزب‌الله با حمله و فحاشی به سمیر جعجع، رهبر حزب مسیحی «القوات اللبنانیه» گفته است، کسانی که می‌خواهند زنان خود را عریان بر ساحل «جوینه» ببینند، به این حزب رای دهند.

ویدیوی اهانت تکان‌دهنده این روحانی وابسته به حزب‌الله به زنان لبنانی، انتقادهای شدیدی را در شبکه‌های اجتماعی علیه او و حزب‌الله به راه انداخت.

او تنها به این فحاشی اکتفا نکرد بلکه سمیر جعجع را به «فحشا»، «قاچاق مواد مخدر» و «همکاری با صهیونیسم» متهم کرد.

این روحانی طرفدار حزب‌الله همچنین اعضای مسیحی حزب «القوات اللبنانیه» را افرادی «نجس» توصیف کرد.

او گفت: «هر که می‌خواهد زنان خود را در سواحل جونیه، المعملتین و جبیل عریان ببیند، حزب نیروهای لبنان را انتخاب کند». او سپس با تمسخر گفت: «سمیر جعجع رهبر حزب نیروهای لبنانی شما را از شر «عزت، دین و قرآن» خلاص خواهد کرد.!»

بر اساس آنچه در این ویدئو مشاهده می‌شود این روحانی در حال سخنرانی در یک جشن بود و پشت سر او شعار انتخاباتی حزب‌الله لبنان ظاهر شده است.

روحانی وابسته به حزب‌الله همچنین رقبای خود را به «کفر» متهم کرد. او گفت: «دین ما برای ما و دین شما برای شماست».

بسیاری از لبنانی‌ها با انتقاد از فحاشی و توهین این فرد به هموطنان خود و به زنان لبنانی پاسخ‌های تندی به او دادند.

دیدگاهتان را بنویسید