به گزارش CNN فارسی، رفتار دادگاه عالی فدرال متناقض است چرا که ظاهرا شکایت‌ها را قبول کرد اما پس از سه جلسه به بهانه نداشتن صلاحیت، این شکایت‌ها را رد کرد.

بە گفتە آنها، دادگاە تحت فشار داخلی و خارجی نتایج انتخابات را تایید کردە و این تصمیم دادگاه فدرال به روشنی و وضوح بیانگر وجود تخلفات در فرایند انتخاباتی است.

همزمان گردان‌های کتائب حزب اللە عراق انتخابات را بزرگترین فریبکاری خواندە و گفتەاند در دولت بعدی مشارکت نخواهند کرد.

واکنش این گروە درحالی است کە هادی العامری رهبر ائتلاف فتح با تاکید بر اینکه پایبند به تصمیم دادگاه فدرال برای تایید انتخابات است، گفت شکایت‌های ما در هر کشوری ارائه می‌شد، برای ابطال نتایج انتخابات کافی بود.

طی دو ماەگذشتە گروەهای مسلح و سیاسی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بارها با تهدید و فشار دولت و کمیسیون مستقل انتخابات و ارائە شکایات بر ضرورت ابطال نتایج انتخابات تاکید کردند.

روز دوشنبه ششم دی‌ماه، دادگاە فدرال ضمن رد شکایت این گروەها نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق را تایید و بە نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد.

دیدگاهتان را بنویسید