به گزارش CNN فارسی ، در کوه‌های واساچ در غرب ایالات متحده، در دامنه‌های بالای دریاچه‌ای که از چشمه تغذیه می‌شود، یک موجود زنده غول‌پیکر زندگی می‌کند که یک اکوسیستم کامل را فراهم می‌کند که گیاهان و حیوانات برای هزاران سال بر آن تکیه کرده‌اند.این موجود «پاندو» نام دارد که که در ایالت یوتا یافت میشود.

اگرچه به نظر می رسد جنگلی از درختان منفرد با پوست سفید چشمگیر و برگ های کوچکی است که با کوچکترین نسیمی تکان می خورند، پاندو (لاتین به معنای “گسترش می کنم”) در واقع ۴۷۰۰۰ ساقه از نظر ژنتیکی یکسان است که از یک شبکه ریشه ای به هم پیوسته ناشی می شود. این فرد ژنتیکی تنها حدود ۶ تن وزن دارد. از نظر جرم، بزرگترین موجود منفرد روی زمین است.
درختان آسپن تمایل به تشکیل توده های کلونال در جاهای دیگر دارند، اما چیزی که پاندو را جالب می کند اندازه عظیم آن است. بیشتر توده‌های کلونال آسپن در آمریکای شمالی بسیار کوچک‌تر هستند، و آنهایی که در غرب ایالات متحده به طور متوسط ​​فقط ۳ جریب هستند.
پاندو هزاران سال وجود داشته است، به طور بالقوه تا ۱۴۰۰۰ سال، علیرغم اینکه بیشتر ساقه ها تنها برای حدود ۱۳۰ سال زندگی می کنند. طول عمر و دور بودن آن به معنای یک اکوسیستم کامل از ۶۸ گونه گیاهی و بسیاری از حیوانات است که در زیر سایه آن تکامل یافته و حمایت می شوند. کل این اکوسیستم به سالم و راست باقی ماندن آسپن متکی است. اما، اگرچه پاندو توسط سرویس جنگل ملی ایالات متحده محافظت می شود و در خطر قطع شدن نیست، به دلیل چندین عامل دیگر در خطر ناپدید شدن قرار دارد.
آهوها جوان ترین درختان را می خورند
چرای بی رویه آهو و گوزن یکی از بزرگترین نگرانی هاست. گرگ‌ها زمانی تعدادشان را کنترل می‌کردند، اما گله‌ها اکنون به دلیل از دست دادن این شکارچیان بسیار بزرگ‌تر شده‌اند. گوزن‌ها نیز تمایل دارند در پاندو جمع شوند، زیرا حفاظتی که جنگل دریافت می‌کند به این معنی است که آنها در خطر شکار در آنجا نیستند.
ترجمه از سایت CNN

دیدگاهتان را بنویسید